تعداد بازدیدکنندگان

۳۸ نفر
۴,۲۷۵ نفر
۹ نفر
۷ نفر
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
۹۱ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۲۸ ۳,۰۶۶   کاربر ۵,۱۹۵   صفحه
۰۶/۲۷ ۳,۲۲۷   کاربر ۵,۵۷۸   صفحه
۰۶/۲۶ ۳,۴۵۳   کاربر ۶,۵۷۶   صفحه
۰۶/۲۵ ۳,۸۹۶   کاربر ۷,۵۴۳   صفحه
۰۶/۲۴ ۱,۵۳۴   کاربر ۲,۵۰۹   صفحه
۰۶/۲۳ ۱,۸۶۵   کاربر ۲,۹۲۱   صفحه
۰۶/۲۲ ۲,۷۴۷   کاربر ۴,۸۲۰   صفحه
۰۶/۲۱ ۲,۴۹۳   کاربر ۴,۷۶۲   صفحه
۰۶/۲۰ ۲,۶۲۴   کاربر ۴,۵۰۴   صفحه
۰۶/۱۹ ۲,۶۵۶   کاربر ۴,۴۳۴   صفحه
۰۶/۱۸ ۱,۲۹۵   کاربر ۲,۰۰۳   صفحه
۰۶/۱۷ ۱,۲۶۱   کاربر ۲,۰۹۰   صفحه
۰۶/۱۶ ۲,۱۱۶   کاربر ۳,۴۹۸   صفحه
۰۶/۱۵ ۳,۳۰۷   کاربر ۵,۶۵۸   صفحه
۰۶/۱۴ ۲,۶۰۳   کاربر ۴,۱۱۳   صفحه
۰۶/۱۳ ۳,۲۳۴   کاربر ۴,۹۲۲   صفحه
۰۶/۱۲ ۲,۷۴۱   کاربر ۴,۰۰۴   صفحه
۰۶/۱۱ ۲,۹۷۴   کاربر ۴,۴۳۴   صفحه
۰۶/۱۰ ۱,۳۵۷   کاربر ۱,۹۵۴   صفحه
۰۶/۰۹ ۲,۱۹۲   کاربر ۳,۳۵۹   صفحه
۰۶/۰۸ ۱۰,۷۷۱   کاربر ۱۲,۱۰۰   صفحه
۰۶/۰۷ ۲۸,۴۶۹   کاربر ۳۰,۱۱۰   صفحه
۰۶/۰۶ ۴,۰۵۷   کاربر ۶,۵۸۳   صفحه
۰۶/۰۵ ۴,۰۱۵   کاربر ۶,۰۷۷   صفحه
۰۶/۰۴ ۳,۹۶۴   کاربر ۶,۳۱۹   صفحه
۰۶/۰۳ ۴,۹۰۹   کاربر ۵,۷۱۴   صفحه
۰۶/۰۲ ۱,۴۶۸   کاربر ۲,۲۶۸   صفحه
۰۶/۰۱ ۲,۴۰۹   کاربر ۳,۶۸۷   صفحه
۰۵/۳۱ ۱۱,۸۵۹   کاربر ۱۳,۴۱۵   صفحه
۰۵/۳۰ ۲,۳۹۶   کاربر ۳,۸۶۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۶۶ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۸۰ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۴۹۹ ۸ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۶۸ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۷۳ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۸۲ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۸۳ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۶۲ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۴۹ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۴۸۵ ۸ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۳۹۶ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۴۰۳ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۶۸ ۴ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۹۵ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳۱۱ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳۴۱ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲۴۳ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۵۱ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۲۸ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۰۳ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۰۸ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۲۳ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۷۵ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۶۰ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
USA
USA
۱,۴۷۹ ۳۶ %
ZZZ
ZZZ
۱,۰۷۷ ۲۶ %
JPN
JPN
۷۲۹ ۱۸ %
IRN
IRN
۳۸۰ ۹ %
POL
POL
۱۱۷ ۳ %
EU
EU
۱۰۶ ۳ %
CHN
CHN
۴۹ ۱ %
FRA
FRA
۳۶ ۱ %
DEU
DEU
۳۰ ۱ %
SEN
SEN
۲۰ ۰ %
RUS
RUS
۱۸ ۰ %
GBR
GBR
۱۷ ۰ %
CAN
CAN
۱۷ ۰ %
ISR
ISR
۱۳ ۰ %
ROM
ROM
۱۱ ۰ %
ITA
ITA
۱۱ ۰ %
UKR
UKR
۷ ۰ %
BRA
BRA
۶ ۰ %
ZAF
ZAF
۵ ۰ %
CYP
CYP
۴ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱,۶۴۳ ۳۹ %
IE 9.0
IE 9.0
۷۴۱ ۱۸ %
Firefox
Firefox
۶۶۴ ۱۶ %
Other
Other
۵۱۵ ۱۲ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۹۳ ۵ %
Mozilla
Mozilla
۱۸۸ ۴ %
Safari
Safari
۸۵ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۵۲ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۴۳ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۳ ۱ %
Opera
Opera
۱۸ ۰ %
Edge
Edge
۱۲ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۱ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۱,۲۳۳ ۳۵ %
Other ۹۵۰ ۲۷ %
Linux ۴۹۹ ۱۴ %
Windows 10 ۳۹۶ ۱۱ %
Windows 8 ۱۵۶ ۴ %
XP ۱۵۱ ۴ %
iOS ۷۰ ۲ %
Vista ۲۵ ۱ %
Windows 2003 ۱۷ ۰ %
Android ۱۲ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۴
بهورزی ۹
شوراها ۵
nd,hk unhgj ۴
اوراق قضایی ۳
پیگیری پرونده های خراسان جنوبی دردیوان عدالت اداری ۳
فرایند پرونده حقوقی ۳
پیگیری پرونده کیفری ۳
پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری ۳
آئین نامه قانون تعیین تکلیف ۲
تعیین تکلیف ۲
مناقصات سال96 ۲
بدسور ۲
پیگیری پرونده در دیوان عدالت اداری ۲
دفتر حقوقی ۲
تعهد ۱
شناسه ملی دانشگاه ۱
پیگیری پرونده در دیوان ۱
شرح وظایف دادگاه تجدید نظر ۱
وظایف مدیریت حقوقی ۱
امور حقوقی ۱
دیوان عدالت اداری پی گیری پرونده ۱
پیکیری پرونده دیوان عدالت از طریق نام ونام خانوادگی ۱
طرق ارسال مدارک مزایده برای سازمان بازرسی کل کشور ۱
استخدام نگهبان ۱
پیگیری پرونده قضایی ۱
پرونده کیفری ۱
شرح وظایف کارشناس امور حقوقی و قراردادها ۱
آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی ۱
حکم کارکنان سال96 ۱
عدم ایفای تعهدات اداره دولتی ۱
استخدام نگهبان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
بخشنامه ۱
اوراق دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ۱
استخدام سال96 ۱
\d''dvd \v,kni nv nd,hk unhgj hnhvd ۱
شرح وظایف امور حقوقی ۱
پیگیریپرونده دردیوان عدالت اداری ۱
شرح وظایف دفتر حقوقی ۱
سایت دادگستری پیگیری پرونده ۱
دیوان عدالت اداری پیگیری پرونده ها ۱
مصوبات هیئت امنا دانشگاه های علوم پزشکی کرمانشاه ۱
مناقصلت ۱
مقاله وظایف مدیران شعبع دادگستری ۱
مطروحه ۱
استخدام دانشگاه سال96 ۱
کمیسیون مناقصات ۱
http://www.kums.ac.ir/ ۱