تعداد بازدیدکنندگان

۱ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۲ فروردین ۱۳۹۷
۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۱/۰۲ ۱۷   کاربر ۱۷   صفحه
۰۱/۰۱ ۶   کاربر ۶   صفحه
۱۲/۲۹ ۴   کاربر ۴   صفحه
۱۲/۲۸ ۳   کاربر ۴   صفحه
۱۲/۲۷ ۷   کاربر ۸   صفحه
۱۲/۲۶ ۲۰   کاربر ۹۹   صفحه
۱۲/۲۵ ۱۳   کاربر ۶۴   صفحه
۱۲/۲۴ ۱۳   کاربر ۱۳۶   صفحه
۱۲/۲۳ ۸   کاربر ۱۲۹   صفحه
۱۲/۲۲ ۱۴   کاربر ۱۱۶   صفحه
۱۲/۲۱ ۵   کاربر ۱۰   صفحه
۱۲/۲۰ ۱۰   کاربر ۱۴   صفحه
۱۲/۱۹ ۲۱   کاربر ۱۰۸   صفحه
۱۲/۱۸ ۲۸   کاربر ۱۶۰   صفحه
۱۲/۱۷ ۵   کاربر ۵۱   صفحه
۱۲/۱۶ ۱۷   کاربر ۱۷۲   صفحه
۱۲/۱۵ ۱۳   کاربر ۱۵۳   صفحه
۱۲/۱۴ ۳   کاربر ۳   صفحه
۱۲/۱۳ ۸   کاربر ۱۱   صفحه
۱۲/۱۲ ۱۱   کاربر ۱۳۲   صفحه
۱۲/۱۱ ۲۷   کاربر ۲۷   صفحه
۱۲/۱۰ ۱۳   کاربر ۲۵   صفحه
۱۲/۰۹ ۱۰   کاربر ۱۰۲   صفحه
۱۲/۰۸ ۶   کاربر ۶   صفحه
۱۲/۰۷ ۱۰   کاربر ۱۲   صفحه
۱۲/۰۶ ۵   کاربر ۹   صفحه
۱۲/۰۵ ۴   کاربر ۴   صفحه
۱۲/۰۴ ۸   کاربر ۵۲   صفحه
۱۲/۰۳ ۱۱   کاربر ۵۰   صفحه
۱۲/۰۲ ۱۳   کاربر ۱۳۲   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۴۹۲ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۵۱۱ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۸۴۸ ۷ %

ساعت ۳ تا ۴
۶۰۳ ۵ %

ساعت ۴ تا ۵
۳۹۸ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۴۸۵ ۴ %

ساعت ۶ تا ۷
۵۱۴ ۴ %

ساعت ۷ تا ۸
۳۷۱ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۴۷۹ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۷۵۶ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۵۵۲ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۶۳۱ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۴۳۸ ۴ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۴۵۳ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۴۷۷ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۴۶۳ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۳۷۸ ۳ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳۹۸ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۹۳ ۲ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳۰۴ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۳۲۰ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۵۵۴ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۵۳۰ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۵۵۴ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۱۴۲,۹۹۲ ۴۹ %
ZZZ
ZZZ
۴,۳۸۱,۵۹۴ ۲۷ %
USA
USA
۱,۳۰۸,۲۱۶ ۸ %
EU
EU
۷۲۵,۱۰۷ ۴ %
DEU
DEU
۳۹۳,۴۲۰ ۲ %
CHN
CHN
۲۴۹,۸۳۳ ۲ %
UKR
UKR
۲۰۸,۴۱۱ ۱ %
RUS
RUS
۱۹۳,۴۰۰ ۱ %
FRA
FRA
۱۶۱,۶۸۲ ۱ %
JPN
JPN
۱۵۳,۳۹۳ ۱ %

۱۴۸,۱۹۴ ۱ %
ROM
ROM
۱۱۷,۵۴۳ ۱ %
GBR
GBR
۱۱۲,۹۴۰ ۱ %
NOR
NOR
۴۸,۵۶۹ ۰ %
CAN
CAN
۲۶,۶۲۸ ۰ %
HKG
HKG
۲۲,۸۴۷ ۰ %
POL
POL
۲۰,۳۱۱ ۰ %
KOR
KOR
۲۰,۰۴۹ ۰ %
NLD
NLD
۱۷,۵۵۴ ۰ %
ARE
ARE
۱۴,۵۶۶ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۲,۲۱۶ ۳۵ %
Firefox
Firefox
۹۶۹ ۱۵ %
IE 9.0
IE 9.0
۹۲۷ ۱۵ %
Other
Other
۷۵۲ ۱۲ %
Mozilla
Mozilla
۷۲۰ ۱۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۳۰۳ ۵ %
Safari
Safari
۱۴۱ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۸۸ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۵۵ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۸ ۰ %
Edge
Edge
۲۳ ۰ %
Opera
Opera
۲۱ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۹ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۱,۸۰۱ ۳۲ %
Other ۱,۷۸۴ ۳۲ %
Linux ۸۶۷ ۱۶ %
Windows 10 ۴۹۲ ۹ %
XP ۲۱۸ ۴ %
Windows 8 ۲۰۶ ۴ %
iOS ۱۱۹ ۲ %
Vista ۴۱ ۱ %
Windows 2003 ۱۹ ۰ %
Android ۱۸ ۰ %
FreeBSD ۲ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۴
پیگیری پرونده در دیوان عدالت اداری ۹
بهورزی ۹
شوراها ۵
nd,hk unhgj ۴
دیوان عدالت اداری ۴
فرایند پرونده حقوقی ۳
پیگیری پرونده کیفری ۳
پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری ۳
پیگیری پرونده های خراسان جنوبی دردیوان عدالت اداری ۳
هیئت امنا ۳
اوراق قضایی ۳
نمونه اوراق قضایی ۳
سایت ثنا ۳
وظایف مدیریت حقوقی ۲
امور حقوقی ۲
بدسور ۲
دفتر حقوقی ۲
آئین نامه قانون تعیین تکلیف ۲
تعیین تکلیف ۲
دفتر فنی ۲
مناقصات سال96 ۲
مدیر مالی ۲
شرح وظایف دفتر حقوقی ۲
مناقصات ۲
بخشنامه ۱
اوراق دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ۱
استخدام سال96 ۱
\d''dvd \v,kni nv nd,hk unhgj hnhvd ۱
شرح وظایف امور حقوقی ۱
پیگیریپرونده دردیوان عدالت اداری ۱
سایت دادگستری پیگیری پرونده ۱
دیوان عدالت اداری پیگیری پرونده ها ۱
مصوبات هیئت امنا دانشگاه های علوم پزشکی کرمانشاه ۱
وظایف مدیریت های حقوقی در ادارات دولتی ۱
مقاله وظایف مدیران شعبع دادگستری ۱
کارکنان ۱
ثبت نام در سایت ۱
مناقصلت ۱
مطروحه ۱
پیگیری پرونده در دیوان ۱
شرح وظایف دادگاه تجدید نظر ۱
استخدام دانشگاه سال96 ۱
کمیسیون مناقصات ۱
http://www.kums.ac.ir/ ۱
نامه اداری ۱
پروین یزدانی ۱
تعهد ۱
شناسه ملی دانشگاه ۱
دیوان عدالت اداری پی گیری پرونده ۱