تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۲ بهمن ۱۳۹۶
۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۱/۰۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۰۱ ۹   کاربر ۱۲   صفحه
۱۰/۳۰ ۲۶   کاربر ۲۷   صفحه
۱۰/۲۹ ۱۰   کاربر ۶۴   صفحه
۱۰/۲۸ ۱۸   کاربر ۴۶   صفحه
۱۰/۲۷ ۱۰   کاربر ۱۸   صفحه
۱۰/۲۶ ۱۱   کاربر ۱۱   صفحه
۱۰/۲۵ ۱۰   کاربر ۱۵   صفحه
۱۰/۲۴ ۸   کاربر ۱۵   صفحه
۱۰/۲۳ ۲۳   کاربر ۲۵   صفحه
۱۰/۲۲ ۱۴   کاربر ۱۵   صفحه
۱۰/۲۱ ۳۰   کاربر ۳۱   صفحه
۱۰/۲۰ ۷   کاربر ۹   صفحه
۱۰/۱۹ ۱۶   کاربر ۴۱   صفحه
۱۰/۱۸ ۸   کاربر ۱۸   صفحه
۱۰/۱۷ ۷   کاربر ۹   صفحه
۱۰/۱۶ ۱۲   کاربر ۱۳   صفحه
۱۰/۱۵ ۲۵   کاربر ۳۰   صفحه
۱۰/۱۴ ۸   کاربر ۱۵   صفحه
۱۰/۱۳ ۷   کاربر ۱۴   صفحه
۱۰/۱۲ ۴   کاربر ۴   صفحه
۱۰/۱۱ ۲   کاربر ۲   صفحه
۱۰/۱۰ ۸   کاربر ۹   صفحه
۱۰/۰۹ ۷   کاربر ۱۰   صفحه
۱۰/۰۸ ۲   کاربر ۲   صفحه
۱۰/۰۷ ۸   کاربر ۸   صفحه
۱۰/۰۶ ۲۰   کاربر ۲۱   صفحه
۱۰/۰۵ ۷   کاربر ۱۶   صفحه
۱۰/۰۴ ۱۳   کاربر ۲۵   صفحه
۱۰/۰۳ ۱۴   کاربر ۲۹   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳۵۹ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۵۹ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۵۲۴ ۶ %

ساعت ۳ تا ۴
۲۴۴ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۲۰۶ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۲۲۳ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۲۲۶ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۲۴۲ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۳۱۴ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۵۹۹ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۴۷۳ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۹۰ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۳۷۶ ۴ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۳۸۶ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۴۰۹ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۴۲۶ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۳۲۱ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳۶۰ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۷۵ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۵۵ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۵۸ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۳۱۳ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۳۸۱ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۳۹۶ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۰۷۶,۷۵۱ ۵۱ %
ZZZ
ZZZ
۴,۱۴۲,۲۵۶ ۲۶ %
USA
USA
۱,۱۸۸,۴۳۵ ۷ %
EU
EU
۷۰۴,۸۰۵ ۴ %
DEU
DEU
۳۳۷,۲۹۸ ۲ %
CHN
CHN
۲۳۶,۷۴۲ ۱ %
UKR
UKR
۲۰۵,۶۷۲ ۱ %
RUS
RUS
۱۸۵,۵۳۹ ۱ %

۱۴۸,۱۹۴ ۱ %
JPN
JPN
۱۴۷,۲۳۴ ۱ %
FRA
FRA
۱۴۶,۹۷۸ ۱ %
ROM
ROM
۱۱۲,۶۱۶ ۱ %
GBR
GBR
۱۰۹,۸۸۴ ۱ %
NOR
NOR
۴۷,۲۵۸ ۰ %
CAN
CAN
۲۵,۳۰۰ ۰ %
HKG
HKG
۲۲,۸۳۱ ۰ %
KOR
KOR
۱۹,۹۰۶ ۰ %
POL
POL
۱۷,۴۱۸ ۰ %
NLD
NLD
۱۷,۳۷۴ ۰ %
ARE
ARE
۱۴,۴۷۸ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۲,۰۰۰ ۳۷ %
IE 9.0
IE 9.0
۹۱۶ ۱۷ %
Firefox
Firefox
۸۵۴ ۱۶ %
Other
Other
۵۶۹ ۱۰ %
Mozilla
Mozilla
۵۳۹ ۱۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۴۰ ۴ %
Safari
Safari
۱۳۰ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۷۸ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۵۰ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۸ ۱ %
Edge
Edge
۲۳ ۰ %
Opera
Opera
۲۱ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۷ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۱,۶۴۶ ۳۴ %
Other ۱,۳۷۰ ۲۹ %
Linux ۷۳۱ ۱۵ %
Windows 10 ۴۵۷ ۱۰ %
XP ۲۰۲ ۴ %
Windows 8 ۱۹۴ ۴ %
iOS ۱۱۰ ۲ %
Vista ۳۴ ۱ %
Android ۱۷ ۰ %
Windows 2003 ۱۷ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۴
بهورزی ۹
شوراها ۵
پیگیری پرونده در دیوان عدالت اداری ۴
nd,hk unhgj ۴
فرایند پرونده حقوقی ۳
اوراق قضایی ۳
نمونه اوراق قضایی ۳
پیگیری پرونده های خراسان جنوبی دردیوان عدالت اداری ۳
پیگیری پرونده کیفری ۳
پیگیری پرونده دیوان عدالت اداری ۳
شرح وظایف دفتر حقوقی ۲
وظایف مدیریت حقوقی ۲
بدسور ۲
دفتر حقوقی ۲
تعیین تکلیف ۲
آئین نامه قانون تعیین تکلیف ۲
مناقصات سال96 ۲
دفتر فنی ۲
مدیر مالی ۲
پیگیری پرونده در دیوان ۱
نامه اداری ۱
پروین یزدانی ۱
تعهد ۱
شناسه ملی دانشگاه ۱
شرح وظایف دادگاه تجدید نظر ۱
امور حقوقی ۱
دیوان عدالت اداری پی گیری پرونده ۱
پیکیری پرونده دیوان عدالت از طریق نام ونام خانوادگی ۱
طرق ارسال مدارک مزایده برای سازمان بازرسی کل کشور ۱
استخدام نگهبان ۱
پیگیری پرونده قضایی ۱
آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی ۱
حکم کارکنان سال96 ۱
عدم ایفای تعهدات اداره دولتی ۱
http://www.kums.ac.ir/ ۱
مصوبات هیئت امنا دانشگاه های علوم پزشکی کرمانشاه ۱
دیوان عدالت اداری پیگیری پرونده ها ۱
سایت دادگستری پیگیری پرونده ۱
اخبار ۱
وظایف امور حقوقی ۱
شناسه ملی ۱
شرح وظایف دفتر حقوقیپ ۱
پرونده کیفری ۱
شرح وظایف کارشناس امور حقوقی و قراردادها ۱
استخدام نگهبان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
مطالبات توقع مازاد بر وظایف قانونی ۱
legal.kums.ac.ir ۱
anything ۱
نام کاربری ۱