پروین یزدانی

 

نام : پروین یزدانی

 پست سازمانی: مدیر اداره امور حقوقی  

تحصیلات: کارشناس ارشد حقوق خصوصی

تلفن تماس : 38365556

 

 

حاج خلیل عسکری

نام : خلیل عسکری

 پست سازمانی: کارشناس امور حقوقی

تحصیلات: کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی

تلفن تماس : 38358423

 

دکتر حجاب

نام : دکتر عرفان حجاب

پست: وکیل مشاور دانشگاه

تحصیلات : دکتری حقوق خصوصی

تلفن تماس: 09183334721

 

فرشاد پرنو

 

نام : فرشاد پرنو

 پست سازمانی: کارشناس امور حقوقی و مسئول قراردادهای دانشگاه

تحصیلات: کارشناس

تلفن تماس : 38365556

بابک بهرامیان

نام : بابک بهرامیان

 پست سازمانی: کارشناس امور حقوقی

تحصیلات: کارشناس ارشد حقوق بین الملل

تلفن تماس : 38365556

خانم کاظمی  

نام : مهر نوش کاظمی

 پست سازمانی: کارشناس امور حقوقی و دیوان عدالت اداری

تحصیلات: کارشناس

تلفن تماس :38365556

 

 مرتضی قنبری

نام : مرتضی قنبری

 پست سازمانی: کارشناس امور حقوقی

تحصیلات: کارشناس ارشد حقوق خصوصی

تلفن تماس :38358423

 

نام: حامد سامع

پست سازمانی: کارشناس امور حقوقی

تحصلات : کارشناس حقوق

تلفن 38358423

نام: رضا مرادی

پست سازمانی: کارشناس امور حقوقی

تحصلات: کارشناس حقوق

 

نام : عبدالرضا مصطفائی

 پست سازمانی: کارشناس بررسی اسناد و مدارک

تحصیلات: کارشناس حقوق

تلفن تماس : 38358423

 

 

 

نام : الهام بهرمند

 پست سازمانی: کارشناس امور حقوقی

تحصیلات: کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی

تلفن تماس :


تاریخ بروزرسانی : ۷ خرداد ۱۴۰۱ ۱۳:۵۲