اخبار

بررسی  قرارداد ساخت 540 تختخوابی کرمانشاه با مشارکت مجمع عمومی بانکهای خصوصی ( ملل)
بیمارستان 540 تختخوابی کرمانشاه با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و مجمع عمومی بانکهای خصوصی ( ملل ) احداث می گردد.
معرفی نماینده حقوقی مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی (ره)  و افتتاح همزمان دفتر حقوقی این مرکز
مدیریت امور حقوقی دانشگاه و کارشناسان این مدیریت با حضور در دفتر ریاست محترم مرکز آموزشی ، درمانی آیت الله طالقانی (ره) ضمن معرفی جناب آقای مرتضی قنبری به عنوان نماینده حقوقی رسماٌ دفتر حقوقی این بیمارستان را افتتاح نمودند.