تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۲,۴۱۳,۴۸۹ نفر
۷۰۴ نفر
۶,۵۶۱ نفر
۸ بهمن ۱۳۹۷
۷,۲۸۶ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۰۳ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۶/۰۲ ۱۳   کاربر ۳۳   صفحه
۰۶/۰۱ ۷   کاربر ۸   صفحه
۰۵/۳۱ ۵   کاربر ۷   صفحه
۰۵/۳۰ ۹   کاربر ۹   صفحه
۰۵/۲۹ ۴۷   کاربر ۴۹   صفحه
۰۵/۲۸ ۱۸   کاربر ۲۴   صفحه
۰۵/۲۷ ۵   کاربر ۱۰   صفحه
۰۵/۲۶ ۱۳   کاربر ۲۲   صفحه
۰۵/۲۵ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۵/۲۴ ۴   کاربر ۷   صفحه
۰۵/۲۳ ۶   کاربر ۱۹   صفحه
۰۵/۲۲ ۱۱   کاربر ۳۸   صفحه
۰۵/۲۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۲۰ ۱۲   کاربر ۲۳   صفحه
۰۵/۱۹ ۱۴   کاربر ۳۴   صفحه
۰۵/۱۸ ۶   کاربر ۶   صفحه
۰۵/۱۷ ۱۱   کاربر ۱۶   صفحه
۰۵/۱۶ ۷   کاربر ۱۴   صفحه
۰۵/۱۵ ۱۹   کاربر ۲۶   صفحه
۰۵/۱۴ ۱۴   کاربر ۲۷   صفحه
۰۵/۱۳ ۱۶   کاربر ۲۵   صفحه
۰۵/۱۲ ۹   کاربر ۱۳   صفحه
۰۵/۱۱ ۷   کاربر ۷   صفحه
۰۵/۱۰ ۹   کاربر ۱۷   صفحه
۰۵/۰۹ ۷۰   کاربر ۷۸   صفحه
۰۵/۰۸ ۹   کاربر ۱۴   صفحه
۰۵/۰۷ ۵   کاربر ۷   صفحه
۰۵/۰۶ ۱۰   کاربر ۱۴   صفحه
۰۵/۰۵ ۵   کاربر ۲۸   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۸۷ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۱۵ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۴۰ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۳۰ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۰۸ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۱۶ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۷۷ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۲۱۹ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۳۹۵ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۳۲۱ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۴۵۶ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۴۴۷ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۴۳۶ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۴۸۷ ۸ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۴۳۹ ۷ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲۸۳ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲۷۴ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۷۲ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۷۹ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۰۲ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۵۵ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۳۰ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۶۴ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۰۶ ۲ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸۷۷,۷۲۰ ۳۷ %
ZZZ
ZZZ
۴۲۰,۳۵۹ ۱۸ %
USA
USA
۳۷۷,۸۵۳ ۱۶ %
DEU
DEU
۲۱۲,۵۴۶ ۹ %
ROM
ROM
۱۲۴,۲۲۸ ۵ %
GBR
GBR
۵۶,۶۱۰ ۲ %
RUS
RUS
۵۳,۶۵۰ ۲ %
CHN
CHN
۴۶,۲۱۷ ۲ %
FRA
FRA
۴۶,۱۸۵ ۲ %
JPN
JPN
۲۲,۱۶۹ ۱ %
CAN
CAN
۲۱,۰۰۹ ۱ %
DNK
DNK
۱۷,۳۷۶ ۱ %
MYS
MYS
۱۶,۰۵۹ ۱ %
UKR
UKR
۱۵,۹۱۲ ۱ %
NLD
NLD
۹,۶۹۹ ۰ %
ALB
ALB
۷,۳۷۳ ۰ %
BLR
BLR
۶,۶۰۳ ۰ %
AUS
AUS
۶,۴۶۹ ۰ %
KOR
KOR
۵,۵۶۰ ۰ %
GRC
GRC
۵,۱۶۶ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱,۸۸۷ ۵۴ %
Firefox
Firefox
۶۱۱ ۱۸ %
Mozilla
Mozilla
۲۸۰ ۸ %
Other
Other
۲۱۷ ۶ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۴۵ ۴ %
Safari
Safari
۱۱۱ ۳ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۰۸ ۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۶۳ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۳۶ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۲ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۹ ۰ %
Edge
Edge
۷ ۰ %
Opera
Opera
۴ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۸۱۲ ۳۰ %
Linux ۶۴۵ ۲۴ %
Other ۶۱۱ ۲۳ %
Windows 10 ۲۷۵ ۱۰ %
XP ۱۰۴ ۴ %
iOS ۹۵ ۴ %
Windows 8 ۶۳ ۲ %
Vista ۴۸ ۲ %
Android ۲۶ ۱ %
Windows 2003 ۰ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
{q} ۱۶
معاونت حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۶
{q}''A=0 ۴
http://www.kums.ac.ir ۴
امور حقوقی ۳
عرفان حجاب ۳
شناسه ملی ۲
مدیریت حقوقی ۲
مدیر حقوقی ۲
شرح وظایف کارشناس حقوقی ۲
وظایف مدیریت حقوقی دانشگاه ۲
شرح وظایف امور حقوقی ۱
بازنشستگی ۱
ممصادیق امور حقوقی ۱
مسئول تنظیم لایحه دفاعیه سازمانها در دیوان عدالت اداری ۱
شرح وظایف مدیر دفتر قضائی ۱
امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
وظایف مدیریت حقوقی شرکتها ۱
وظایف امور حقوقی شرکت خصوصی ۱
وظایف نماینده حقوقی در ادارات ۱
شرح وظایف کارمند حقوقی ۱
بابک بیگلری پزشکی کرمانشاه ۱
شرح وظایف دفاتر حقوقی ۱
مدیر امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات ۱
وظایف امور حقوقی در ادارت ۱
وظایف کارشناس حقوقی ۱
ثبت اسناد ۱
پرونده دیوان عدالت ۱
ثبت نام ۱
وظایف مدیر حقوقی دانشگاه ۱
تعهدات ۱
پرنو ۱
فیش حقوق ۱
دفتر حقوقی ۱
الهام بهرمند ۱