تعداد بازدیدکنندگان

۴ نفر
۴,۵۱۸,۰۴۷ نفر
۸,۰۳۵ نفر
۷,۵۴۳ نفر
۲۵ اسفند ۱۳۹۸
۱۶,۰۹۷ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۳/۱۱ ۱۳   کاربر ۱۸   صفحه
۰۳/۱۰ ۱۹   کاربر ۲۳   صفحه
۰۳/۰۹ ۲۲   کاربر ۲۲   صفحه
۰۳/۰۸ ۱۳   کاربر ۱۵   صفحه
۰۳/۰۷ ۲۲   کاربر ۲۹   صفحه
۰۳/۰۶ ۲۶   کاربر ۷۵   صفحه
۰۳/۰۵ ۲۰   کاربر ۲۸   صفحه
۰۳/۰۴ ۱۳   کاربر ۱۳   صفحه
۰۳/۰۳ ۲۲   کاربر ۳۵   صفحه
۰۳/۰۲ ۱۶   کاربر ۱۹   صفحه
۰۳/۰۱ ۲۷   کاربر ۳۸   صفحه
۰۲/۳۱ ۲۳   کاربر ۴۳   صفحه
۰۲/۳۰ ۵۷   کاربر ۶۲   صفحه
۰۲/۲۹ ۲۹   کاربر ۴۷   صفحه
۰۲/۲۸ ۲۹   کاربر ۳۲   صفحه
۰۲/۲۷ ۲۳   کاربر ۳۰   صفحه
۰۲/۲۶ ۱۲   کاربر ۲۸   صفحه
۰۲/۲۵ ۵۵   کاربر ۷۰   صفحه
۰۲/۲۴ ۲۱   کاربر ۲۷   صفحه
۰۲/۲۳ ۳۰   کاربر ۶۲   صفحه
۰۲/۲۲ ۳۰   کاربر ۴۹   صفحه
۰۲/۲۱ ۲۷   کاربر ۳۶   صفحه
۰۲/۲۰ ۲۲   کاربر ۳۱   صفحه
۰۲/۱۹ ۱۶   کاربر ۲۷   صفحه
۰۲/۱۸ ۳۶   کاربر ۴۲   صفحه
۰۲/۱۷ ۲۰   کاربر ۳۱   صفحه
۰۲/۱۶ ۲۳   کاربر ۳۱   صفحه
۰۲/۱۵ ۲۲   کاربر ۳۶   صفحه
۰۲/۱۴ ۳۴   کاربر ۳۶   صفحه
۰۲/۱۳ ۴۷   کاربر ۵۸   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳۴۴ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۳۲۷ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۲۲۱ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۹۷ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۸۵ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۲۲۵ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۵۰ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۳۷۹ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۷۱۶ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۷۵۴ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۸۴۰ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۸۷۵ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۹۲۵ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۸۵۶ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۷۶۱ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۵۲۰ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۴۸۲ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴۷۲ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۵۱۹ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۴۵۷ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۳۳۸ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۴۶۷ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴۴۶ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۴۲۱ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱,۷۲۱,۳۲۲ ۳۹ %
ZZZ
ZZZ
۷۷۱,۴۱۹ ۱۸ %
USA
USA
۵۸۹,۳۷۲ ۱۳ %
DEU
DEU
۴۰۱,۷۰۴ ۹ %
ROM
ROM
۲۷۸,۵۲۱ ۶ %
CHN
CHN
۹۸,۹۵۵ ۲ %
GBR
GBR
۹۲,۶۶۹ ۲ %
RUS
RUS
۹۱,۶۲۴ ۲ %
JPN
JPN
۷۸,۰۹۷ ۲ %
FRA
FRA
۵۵,۹۲۳ ۱ %
DNK
DNK
۳۲,۲۸۲ ۱ %
UKR
UKR
۲۹,۹۴۴ ۱ %
CAN
CAN
۲۹,۱۴۴ ۱ %
TUR
TUR
۲۷,۴۳۱ ۱ %
SEN
SEN
۱۸,۳۶۱ ۰ %
NLD
NLD
۱۶,۷۶۳ ۰ %
MYS
MYS
۱۶,۵۵۰ ۰ %
AUS
AUS
۱۱,۱۷۷ ۰ %
KOR
KOR
۹,۴۸۷ ۰ %
GRC
GRC
۹,۰۶۳ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۳,۹۷۶ ۵۷ %
Firefox
Firefox
۱,۰۶۰ ۱۵ %
Other
Other
۶۲۱ ۹ %
Mozilla
Mozilla
۳۷۶ ۵ %
Safari
Safari
۲۶۵ ۴ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۷۹ ۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۷۵ ۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۶۶ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۵۸ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۵۲ ۱ %
Edge
Edge
۲۳ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۶ ۰ %
Opera
Opera
۶ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۱,۷۳۸ ۲۹ %
Windows 7 ۱,۵۷۵ ۲۶ %
Other ۱,۱۱۱ ۱۸ %
Windows 10 ۸۶۶ ۱۴ %
iOS ۲۴۴ ۴ %
Windows 8 ۱۷۵ ۳ %
XP ۱۷۴ ۳ %
Vista ۱۲۷ ۲ %
Android ۵۸ ۱ %
Windows 2003 ۰ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
{q} ۱۶
معاونت حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۶
وظایف مدیریت حقوقی دانشگاه ۵
امور حقوقی ۵
{q}''A=0 ۴
شرح وظایف کارشناس حقوقی ۴
http://www.kums.ac.ir ۴
مدیر حقوقی ۳
عرفان حجاب ۳
مدیریت حقوقی ۳
وظایف نماینده حقوقی بیمارستان ۳
شناسه ملی ۲
آقای دکتر ایمانی معاونت محترم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲
حقوق درمانی ۲
پرداختی احکام پرسنل درمانی ۲
وظایف معاون در دفتر ثبت حقوقی ۲
حقوق ۱
وظایف امور حقوقی شرکت خصوصی ۱
وظایف نماینده حقوقی در ادارات ۱
آریا ایمانی علوم پزشکی کرمانشاه ۱
عرفان حجاب وکیل ۱
وظایف اداره حقوقی ۱
شرح وظایف امور املاک شهرداری ها و وصول مطالبات ۱
مدیر حمایت حقوقی ۱
وظایف امور حقوقی علوم پزشکی#ip=1 ۱
ماموریت و شرح وظایف حقوقی ۱
شرح وظایف واحد حقوقی ادارات ۱
مدیریت امور حقوقی ۱
شرح وظایف کمیسیون حقوقی ۱
اتصال پروکسی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
شرح وظایف امور حقوقی ۱
بازنشستگی ۱
ممصادیق امور حقوقی ۱
مسئول تنظیم لایحه دفاعیه سازمانها در دیوان عدالت اداری ۱
شرح وظایف مدیر دفتر قضائی ۱
امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
وظایف مدیریت حقوقی شرکتها ۱
ثبت اسناد ۱
شرح وظایف کارمند حقوقی ۱
بابک بیگلری پزشکی کرمانشاه ۱
شرح وظایف دفاتر حقوقی ۱
مدیر امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات ۱
وظایف امور حقوقی در ادارت ۱
وظایف کارشناس حقوقی ۱
پرونده دیوان عدالت ۱
ثبت نام ۱
وظایف مدیر حقوقی دانشگاه ۱
تعهدات ۱
پرنو ۱
فیش حقوق ۱