تعداد بازدیدکنندگان

۵ نفر
۲۱,۱۸۵,۳۵۴ نفر
۳,۶۶۹ نفر
۱۳,۸۵۶ نفر
۱۶ شهریور ۱۴۰۰
۲۴,۱۶۴ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

18.208.126.232
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۵/۲۹ ۵   کاربر ۶   صفحه
۰۵/۲۸ ۸   کاربر ۱۰   صفحه
۰۵/۲۷ ۸   کاربر ۱۰   صفحه
۰۵/۲۶ ۱۱   کاربر ۱۹   صفحه
۰۵/۲۵ ۸   کاربر ۱۶   صفحه
۰۵/۲۴ ۶   کاربر ۱۱   صفحه
۰۵/۲۳ ۸   کاربر ۱۳   صفحه
۰۵/۲۲ ۶   کاربر ۱۳   صفحه
۰۵/۲۱ ۱۲   کاربر ۵۳   صفحه
۰۵/۲۰ ۸   کاربر ۱۵   صفحه
۰۵/۱۹ ۷   کاربر ۹   صفحه
۰۵/۱۸ ۱۲   کاربر ۲۱   صفحه
۰۵/۱۷ ۵   کاربر ۸   صفحه
۰۵/۱۶ ۵   کاربر ۱۰   صفحه
۰۵/۱۵ ۴   کاربر ۷   صفحه
۰۵/۱۴ ۶   کاربر ۷   صفحه
۰۵/۱۳ ۱۱   کاربر ۱۶   صفحه
۰۵/۱۲ ۸   کاربر ۲۵   صفحه
۰۵/۱۱ ۱۰   کاربر ۱۲   صفحه
۰۵/۱۰ ۱۴   کاربر ۱۸   صفحه
۰۵/۰۹ ۱۱   کاربر ۲۰   صفحه
۰۵/۰۸ ۱۵   کاربر ۲۸   صفحه
۰۵/۰۷ ۴   کاربر ۴   صفحه
۰۵/۰۶ ۵   کاربر ۵   صفحه
۰۵/۰۵ ۹   کاربر ۱۶   صفحه
۰۵/۰۴ ۵   کاربر ۱۳   صفحه
۰۵/۰۳ ۲۶   کاربر ۳۵   صفحه
۰۵/۰۲ ۲   کاربر ۱۱   صفحه
۰۵/۰۱ ۱۰   کاربر ۱۳   صفحه
۰۴/۳۱ ۴   کاربر ۴   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱,۰۹۶ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۱,۳۰۷ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۹۱۶ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۹۲۳ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۹۷۱ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۱,۰۰۷ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۶۰۳ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱,۲۴۷ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۱,۴۳۶ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۸۷۰ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۹۹۲ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲,۴۸۶ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲,۴۷۷ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲,۵۴۹ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۹۹۵ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱,۷۹۸ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱,۶۸۴ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱,۴۸۶ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱,۴۳۴ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱,۳۶۵ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱,۰۷۶ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱,۳۴۹ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱,۲۱۸ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱,۳۴۲ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
SWE
SWE
۶,۹۶۸,۶۹۲ ۳۳ %
IRN
IRN
۶,۶۲۲,۷۷۳ ۳۲ %
ZZZ
نامشخص
۱,۷۶۰,۳۸۷ ۸ %
USA
USA
۱,۵۲۳,۸۵۰ ۷ %
ROM
ROM
۱,۳۲۲,۶۰۴ ۶ %
DEU
DEU
۹۷۵,۱۷۳ ۵ %
JPN
JPN
۲۹۹,۷۸۴ ۱ %
CHN
CHN
۲۶۵,۹۴۷ ۱ %
GBR
GBR
۲۴۳,۸۹۱ ۱ %
RUS
RUS
۲۲۳,۹۵۸ ۱ %
DNK
DNK
۹۷,۳۴۳ ۰ %
TUR
TUR
۷۹,۱۶۹ ۰ %
POL
POL
۷۸,۰۹۳ ۰ %
UKR
UKR
۷۲,۴۱۲ ۰ %
FRA
FRA
۶۹,۱۳۸ ۰ %
SEN
SEN
۵۶,۹۱۳ ۰ %
CAN
CAN
۵۲,۹۳۵ ۰ %
AUS
AUS
۴۷,۷۱۹ ۰ %
NLD
NLD
۳۹,۳۴۵ ۰ %
ESP
ESP
۳۵,۷۸۲ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۱۱,۴۸۲ ۴۶ %
Chrome
Chrome
۸,۷۲۸ ۳۵ %
Other
Other
۲,۷۲۵ ۱۱ %
Safari
Safari
۶۹۲ ۳ %
Mozilla
Mozilla
۵۶۰ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۴۱ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۲۸ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۹۷ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۱۳ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۸۲ ۰ %
Opera
Opera
۷۷ ۰ %
Edge
Edge
۵۲ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۵ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۳,۸۲۶ ۲۶ %
Windows 7 ۳,۵۹۵ ۲۵ %
Other ۳,۴۲۹ ۲۴ %
Windows 10 ۱,۸۶۴ ۱۳ %
Windows 8 ۶۱۰ ۴ %
iOS ۵۳۰ ۴ %
XP ۳۲۰ ۲ %
Vista ۱۷۱ ۱ %
Android ۱۰۶ ۱ %
Windows 2003 ۲۲ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
{q} ۱۶
قرارداد ۷
معاونت حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۶
امور حقوقی ۶
وظایف مدیریت حقوقی دانشگاه ۵
{q}''A=0 ۴
شرح وظایف کارشناس حقوقی ۴
http://www.kums.ac.ir ۴
حسن ایمانی مقدم معاون دادستان کرمانشاه ۴
مدیر حقوقی ۳
عرفان حجاب ۳
مدیریت حقوقی ۳
وظایف نماینده حقوقی بیمارستان ۳
وظایف واحد حقوقی ادارات ۳
شناسه ملی ۲
آقای دکتر ایمانی معاونت محترم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲
حقوق درمانی ۲
پرداختی احکام پرسنل درمانی ۲
وظایف معاون در دفتر ثبت حقوقی ۲
قرارداد فناوری ۲
ایمانی مقدم معاون دادستان کرمانشاه ۲
حقوق ۱
وظایف امور حقوقی شرکت خصوصی ۱
وظایف نماینده حقوقی در ادارات ۱
آریا ایمانی علوم پزشکی کرمانشاه ۱
عرفان حجاب وکیل ۱
وظایف اداره حقوقی ۱
شرح وظایف امور املاک شهرداری ها و وصول مطالبات ۱
مدیر حمایت حقوقی ۱
وظایف امور حقوقی علوم پزشکی#ip=1 ۱
ماموریت و شرح وظایف حقوقی ۱
شرح وظایف واحد حقوقی ادارات ۱
مدیریت امور حقوقی ۱
شرح وظایف کمیسیون حقوقی ۱
اتصال پروکسی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
شرح وظایف امور حقوقی ۱
بازنشستگی ۱
ممصادیق امور حقوقی ۱
مسئول تنظیم لایحه دفاعیه سازمانها در دیوان عدالت اداری ۱
شرح وظایف مدیر دفتر قضائی ۱
امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
وظایف مدیریت حقوقی شرکتها ۱
ثبت اسناد ۱
شرح وظایف کارمند حقوقی ۱
بابک بیگلری پزشکی کرمانشاه ۱
شرح وظایف دفاتر حقوقی ۱
مدیر امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات ۱
وظایف امور حقوقی در ادارت ۱
وظایف کارشناس حقوقی ۱
پرونده دیوان عدالت ۱