تعداد بازدیدکنندگان

۵ نفر
۸,۷۱۵,۱۵۴ نفر
۳,۶۷۶ نفر
۱۱,۷۱۶ نفر
۲۴ دی ۱۳۹۹
۱۶,۱۰۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۳/۲۳ ۳   کاربر ۵   صفحه
۰۳/۲۲ ۲۱   کاربر ۲۹   صفحه
۰۳/۲۱ ۹   کاربر ۱۱   صفحه
۰۳/۲۰ ۵   کاربر ۱۳   صفحه
۰۳/۱۹ ۷   کاربر ۹   صفحه
۰۳/۱۸ ۵   کاربر ۶   صفحه
۰۳/۱۷ ۴   کاربر ۱۴   صفحه
۰۳/۱۶ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۳/۱۵ ۶   کاربر ۹   صفحه
۰۳/۱۴ ۸   کاربر ۱۲   صفحه
۰۳/۱۳ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۳/۱۲ ۱۰   کاربر ۱۰   صفحه
۰۳/۱۱ ۳   کاربر ۵   صفحه
۰۳/۱۰ ۳   کاربر ۸   صفحه
۰۳/۰۹ ۴   کاربر ۷   صفحه
۰۳/۰۸ ۷   کاربر ۱۸   صفحه
۰۳/۰۷ ۳   کاربر ۴   صفحه
۰۳/۰۶ ۸   کاربر ۱۸   صفحه
۰۳/۰۵ ۵   کاربر ۱۰   صفحه
۰۳/۰۴ ۹   کاربر ۲۱   صفحه
۰۳/۰۳ ۹   کاربر ۲۰   صفحه
۰۳/۰۲ ۲۰   کاربر ۳۷   صفحه
۰۳/۰۱ ۱۲   کاربر ۲۰   صفحه
۰۲/۳۱ ۷   کاربر ۷   صفحه
۰۲/۳۰ ۱۱   کاربر ۱۲   صفحه
۰۲/۲۹ ۳۰   کاربر ۳۱   صفحه
۰۲/۲۸ ۷   کاربر ۱۵   صفحه
۰۲/۲۷ ۱۰   کاربر ۲۰   صفحه
۰۲/۲۶ ۹   کاربر ۲۱   صفحه
۰۲/۲۵ ۵   کاربر ۶   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۷۵۹ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۶۴۲ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۴۴۳ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۴۲۹ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۴۷۹ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۵۶۸ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۳۱۶ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۸۶۹ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۱,۰۹۳ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۲۴۵ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۴۶۵ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱,۴۷۶ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۵۲۵ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۳۷۲ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۱۳۷ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۸۶۷ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۹۱۷ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۷۷۸ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۷۶۱ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۹۱۰ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۶۳۶ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۸۱۰ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۶۸۹ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۸۴۱ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۳,۴۲۸,۰۵۷ ۴۰ %
ZZZ
ZZZ
۱,۲۱۱,۵۶۱ ۱۴ %
USA
USA
۱,۰۶۰,۵۲۷ ۱۲ %
ROM
ROM
۷۲۳,۵۲۸ ۹ %
DEU
DEU
۶۱۹,۳۲۰ ۷ %
SWE
SWE
۳۲۶,۰۹۴ ۴ %
CHN
CHN
۲۲۰,۰۸۵ ۳ %
GBR
GBR
۱۷۹,۳۰۸ ۲ %
RUS
RUS
۱۵۸,۵۳۷ ۲ %
JPN
JPN
۱۲۹,۴۲۶ ۲ %
TUR
TUR
۷۳,۳۸۷ ۱ %
FRA
FRA
۶۱,۵۰۲ ۱ %
UKR
UKR
۶۰,۹۲۹ ۱ %
DNK
DNK
۵۷,۲۱۱ ۱ %
CAN
CAN
۴۱,۶۳۸ ۰ %
SEN
SEN
۳۷,۷۱۷ ۰ %
NLD
NLD
۳۰,۷۳۵ ۰ %
POL
POL
۲۶,۵۵۴ ۰ %
AUS
AUS
۲۱,۹۷۳ ۰ %
MYS
MYS
۱۶,۷۱۹ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۶,۶۵۶ ۴۹ %
Other
Other
۲,۶۳۳ ۱۹ %
Firefox
Firefox
۲,۶۲۹ ۱۹ %
Mozilla
Mozilla
۴۶۵ ۳ %
Safari
Safari
۴۶۱ ۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۳۵ ۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۹۵ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۹۱ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۰۰ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۷۴ ۱ %
Edge
Edge
۳۶ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۵ ۰ %
Opera
Opera
۱۴ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۳,۱۸۸ ۲۸ %
Windows 7 ۳,۰۷۳ ۲۷ %
Linux ۲,۶۷۴ ۲۳ %
Windows 10 ۱,۲۲۷ ۱۱ %
Windows 8 ۴۴۶ ۴ %
iOS ۳۷۶ ۳ %
XP ۲۳۶ ۲ %
Vista ۱۵۸ ۱ %
Android ۸۱ ۱ %
Windows 2003 ۲۲ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
{q} ۱۶
قرارداد ۷
معاونت حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۶
امور حقوقی ۶
وظایف مدیریت حقوقی دانشگاه ۵
{q}''A=0 ۴
شرح وظایف کارشناس حقوقی ۴
http://www.kums.ac.ir ۴
حسن ایمانی مقدم معاون دادستان کرمانشاه ۴
مدیر حقوقی ۳
عرفان حجاب ۳
مدیریت حقوقی ۳
وظایف نماینده حقوقی بیمارستان ۳
وظایف واحد حقوقی ادارات ۳
شناسه ملی ۲
آقای دکتر ایمانی معاونت محترم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲
حقوق درمانی ۲
پرداختی احکام پرسنل درمانی ۲
وظایف معاون در دفتر ثبت حقوقی ۲
قرارداد فناوری ۲
ایمانی مقدم معاون دادستان کرمانشاه ۲
حقوق ۱
وظایف امور حقوقی شرکت خصوصی ۱
وظایف نماینده حقوقی در ادارات ۱
آریا ایمانی علوم پزشکی کرمانشاه ۱
عرفان حجاب وکیل ۱
وظایف اداره حقوقی ۱
شرح وظایف امور املاک شهرداری ها و وصول مطالبات ۱
مدیر حمایت حقوقی ۱
وظایف امور حقوقی علوم پزشکی#ip=1 ۱
ماموریت و شرح وظایف حقوقی ۱
شرح وظایف واحد حقوقی ادارات ۱
مدیریت امور حقوقی ۱
شرح وظایف کمیسیون حقوقی ۱
اتصال پروکسی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
شرح وظایف امور حقوقی ۱
بازنشستگی ۱
ممصادیق امور حقوقی ۱
مسئول تنظیم لایحه دفاعیه سازمانها در دیوان عدالت اداری ۱
شرح وظایف مدیر دفتر قضائی ۱
امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
وظایف مدیریت حقوقی شرکتها ۱
ثبت اسناد ۱
شرح وظایف کارمند حقوقی ۱
بابک بیگلری پزشکی کرمانشاه ۱
شرح وظایف دفاتر حقوقی ۱
مدیر امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات ۱
وظایف امور حقوقی در ادارت ۱
وظایف کارشناس حقوقی ۱
پرونده دیوان عدالت ۱